Klienti, kteří nám důvěřují

Zumi reklama

Studentská 1225

Bohumín, 735 81

Czech Republic

Snímek obrazovky 2023-07-25 125612

IČ: 19072589                                                                 Michaela Heczko                                   Zuzana Tartaini

DIČ: CZ19072589                                                        +420 601 204 709                                   +420 601 204 704

Číslo účtu: 2702483632/2010                              heczko@zumi-reklama.eu               tartaini@zumi-reklama.eu